Voor het Angelman Syndroom

Statusbericht april 2013. Mutaties in het Ube3a gen leiden tot Angelman Syndroom. Wat de rol van het Ube3a eiwit is, is belangrijk om een therapie te kunnen ontwikkelen. Deze rol kunnen we...

Statusbericht maart 2012. Ons onderzoek is gericht op Angelman Syndroom (AS). Dit syndroom wordt gekenmerkt door mentale retardatie, afwezigheid van spraak en epilepsie. Het is bekend dat dit...

Statusbericht juni 2011. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van bakkersgist om de onbrekende schakel (eiwit) te vinden (?het Y2H experiment?). Deze proef is nu gedaan en alle gistcellen die...

Statusbericht december 2009. Caroline Bruinsma doet wetenschappelijk onderzoek naar het Angelman Syndroom. Daarvoor is ze aangesteld als assistent-in-opleiding (AIO) aan het Erasmus Medisch Centrum...