Voor het Angelman Syndroom

Bericht 5: April 2013

Statusbericht april 2013.

Mutaties in het Ube3a gen leiden tot Angelman Syndroom. Wat de rol van het Ube3a eiwit is, is belangrijk om een therapie te kunnen ontwikkelen. Deze rol kunnen we ophelderen als we weten welke eiwitten door het Ube3a gen gereguleerd worden (de zogenoemde target eiwitten).

Vorig jaar hebben we gerapporteerd van onze samenwerking met het lab van Dr. Distel (UvA) om targets te identificeren van het Ube3a eiwit. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de identificatie van een groot aantal kandidaat eiwitten, en afgelopen jaar zijn we bezig geweest deze targets verder te evalueren. Er zijn nu twee targets die onze bijzondere aandacht hebben. Het eerste eiwit (target 1) speelt een belangrijke rol bij de regulatie van neurotransmitter afgifte. Het was ons niet bekend dat dit mechanisme is aangedaan in AS en daartoe proberen we nu verder inzicht in te krijgen. Dat doen we door electrofysiologische metingen in AS muizen en in een muis mutant waarin het gen voor Target eiwit 1 uitgeschakeld is. Deze mutant is nu (eindelijk!) aanwezig op het lab. Aan het eind van dit jaar zullen we hier de resultaten van hebben.

Het tweede eiwit (target 2) had tot nu toe niet zo’n hoge prioriteit, omdat we niet wisten wat de rol van dit eiwit was. Echter onlangs is meer bekend geworden over dit eiwit, en is vastgesteld dat mutaties in target 2 leiden tot een ernstige verstandelijke handicap, epilepsie en geen spraak. De aandoening lijkt dus enigszins op AS! Deze aandoening is zeer zeldzaam maar misschien is er een link tussen AS en deze aandoening en kunnen we zo beter begrijpen waarom mutaties in het Ube3a gen leiden tot AS. We gaan nu studies doen om dit verder uit te zoeken.

Het is niet ondenkbaar dat alle eiwitten die door Ube3a gereguleerd worden, iets gemeenschappelijks hebben waardoor ze door Ube3a herkend worden. Tot nu toe was daar echter geen evidentie voor. Maar als we goed naar target 1 en target 2 kijken dan zien we enigszins een gelijkenis! We gaan nu uitzoeken of dit toeval is of dat er inderdaad een gemeenschappelijke noemer is waaraan Ube3a zijn target herkend. Als we dit eenmaal weten dan kunnen we heel snel naar alle  andere kandidaat targets kijken, en checken of ze ook deze gemeenschappelijks noemer hebben. Dat zou ons onderzoek enorm versnellen!