Voor het Angelman Syndroom

Epilepsie

Meer dan 80 procent van de kinderen met AS ontwikkelt epilepsie. Vaak al voor het 3e levensjaar. De aard van de epileptische aanvallen kan wisselen. Vaak is er sprake van kortstondige afwezigheden (absences), die soms gepaard gaan met kleine schokjes van de ledematen. Een enkele maal treden grote aanvallen op met bewusteloosheid en trekkingen van armen en benen. Er zijn verschillende medicijnen beschikbaar waardoor het vrij goed lukt om het kind aanvalsvrij te houden.

Niet alle medicijnen tegen epilepsie zijn geschikt voor kinderen en volwassenen met AS. Daarover wordt nog steeds onderzoek gedaan. De reeds beschikbare resultaten kunt u vinden op de onderstaande link:

 

Link:

Anti-epileptica bij AS: pdf  Efficacy of Anti-Epileptic Medications in Angelman Syndrome (332.42 kB)