Voor het Angelman Syndroom

Scoliose

Scoliose kan bij kinderen met AS ontstaan door onbalans in de spierspanning (zoals bij spasticiteit). De oorzaak kan liggen in afwijkingen van het bot, de zenuwen, de spieren of het bindweefsel.

 

Welk aanvullend onderzoek is zinvol? 

Bij lichamelijk onderzoek kan vastgesteld worden of de scoliose houdingsafhankelijk is, verdwijnt bij correctie van het beenlengteverschil, en/of verdwijnt bij vooroverbuigen. Aanvullend kan een röntgenfoto van de rug gemaakt worden om vergroeiingen te constateren en de hoek van de verkromming te meten. Verder beeldvormend onderzoek ( b.v. MRI), is slechts gewenst als er ingewikkelde vergroeiingen geconstateerd zijn, of  als er een verdenking bestaat op afwijkingen van het zenuwstelsel.


Behandeling 

Pijnklachten zijn er meestal niet. Het is een vormafwijking die vaak het eerst door de consultatiebureauarts of schoolarts herkend wordt.

Hoe eerder een scoliose wordt ontdekt, des te beter de behandeling kan zijn. De behandeling  wil in  de eerste plaats verdere verkromming van de wervelkolom tot stilstand brengen. Vaak neemt de behandeling jaren in beslag.  Zodra een AS-kind kan lopen, kan men preventief steunzolen aanmeten in overleg met  een orthopedagoog of een  revalidatiearts.

 

Links:

Informatie over kinderen en orthopedie: www.kinderorthopedie.nl

Vereninging van scoliosepatiënten: www.scoliose.nl